Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις επιστημονικές εκδηλώσεις

Είσοδος

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα νέα και τις ανακοινώσεις μας

Είσοδος

Νέα & Ανακοινώσεις

Στοιχεία ενεργών μελών ΕΙΕΠ

Είσοδος

Ενεργά Μέλη

diabetes updates

The “Annual Diabetes Updates” Conference, to be held on May 11-13, 2018, in Athens, Greece.

A
ll the family physicians and specialists of the region will participate in this conference to update their knowledge, especially on prevention of diabetes and its complications, like coronary artery disease, which is one of the major killers of the human life.

For more information visit the following site: http://diabetes-updates.org/index.html