Αυτή η μελέτη διερεύνησε κατά πόσο οι αλλαγές στην άσκηση και στις παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής με σκοπό την απώλεια βάρους μπορεί να συμβάλλουν ανεξάρτητα στη βελτίωση των χαμηλών επιπέδων αντιπονεκτίνης σε παχύσαρκα άτομα με διαβήτη.
Στη μελέτη Look AHEAD (Action for Health in Diabetes) τυχαιοποιήθηκαν υπέρβαρα / παχύσαρκα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε εντατική παρέμβαση στον τρόπο ζωής για την απώλεια βάρους ή σε στήριξη του διαβήτη με σχετική εκπαίδευση. Η ολική και η υψηλού μοριακού βάρους αδιπονεκτίνη, το βάρος και η καρδιοαναπνευστική (υπομέγιστη δοκιμασία κόπωσης) μετρήθηκαν σε 1.397 συμμετέχοντες κατά την έναρξη και στο 1 έτος.

Η ομάδα της άσκησης είχε μεγαλύτερες βελτιώσεις σε βάρος και στα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στο 1 έτος σε σύγκριση με την ομάδα απλής παρέμβασης (P <0.0001). Η απώλεια βάρους και η βελτίωση της φυσικής κατάστασης συνδέονται με τις αλλαγές στα επίπεδα της αδιπονεκτίνης σε άνδρες και γυναίκες (P <0.001 για όλους). Η απώλεια βάρους συνέβαλε επιπλέον σε 4-5% του ποσού της διαφοράς της μεταβολής στην αδιπονεκτίνη στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες η συμβολή ήταν παρόμοια.

Οι βελτιώσεις στην άσκηση και το βάρος στην εντατικοποιημένη ομάδα σαφώς σχετίζονται με τις αλλαγές στα επίπεδα αδιπονεκτίνης στους υπέρβαρους / παχύσαρκους άνδρες και γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διερευνήσουν κατά πόσο το φύλο και άλλοι βιολογικοί παράγοντες συμβάλλουν στις παρατηρούμενες συσχετίσεις.

Πηγή: Diabetes Care. 2015 May 13. [Epub ahead of print]