Το ενημερωτικό έντυπο «Εξελίξεις στην παχυσαρκία – Newsletter» της Εταιρείας μας στόχο έχει την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το μείζον θέμα της παχυσαρκίας. 

Στις σελίδες του περιοδικού θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και ενδιαφέροντα άρθρα και ειδήσεις που απευθύνονται σε όλες τις ομάδες του αναγνωστικού κοινού

Τα περιοδικό εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση. Το τρέχον αλλά και τα αρχειακά τεύχη, σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να τα βρίσκετε στην σελίδα αυτή.

Τεύχος 74 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2024)

Τεύχος 73 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2023)

Τεύχος 72 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2023)

Τεύχος 71 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2023)

Τεύχος 70 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2023)

Τεύχος 69 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022)

Τεύχος 68 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2022)

 Τεύχος 67 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2022) 

Τεύχος 66 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2022)

Τεύχος 65 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021)

 Τεύχος 64 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021)

Τεύχος 63 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2021)

 Τεύχος 62 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021)

 Τεύχος 61 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020)

 Τεύχος 60 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020)

 Τεύχος 59 (Απρίλιος-Ιούνιος 2020)

Τεύχος 58 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2020)

Τεύχος 57 [Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019]

Τεύχος 56 [Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019]

Τεύχος 55 [Απρίλιος-Ιούνιος 2019]

Τεύχος 54 [Ιανουάριος-Μάρτιος 2019]

Τεύχος 53 [Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018]

Τεύχος 52 [Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018]

Τεύχος 51 [Απρίλιος-Ιούνιος 2018]

Τεύχος 50 [Ιανουάριος-Μάρτιος 2018]

Τεύχος 49 [Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2017]

Τεύχος 48 [Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017]

Τεύχος 47 [Απρίλιος-Ιούνιος 2017]

Τεύχος 46 [Ιανουάριος-Μάρτιος 2017]

Τεύχος 45 [Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016]

Τεύχος 44 [Ιούλιος -Σεπτέμβριος 2016]

Τεύχος 43 [Απρίλιος -Ιούνιος 2016]

Τεύχος 42 [Ιανουάριος - Μάρτιος 2016]

Τεύχος 41 [Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015]

Τεύχος 40 [Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2015]

Τεύχος 39 [Απρίλιος -Ιούνιος 2015]

Τεύχος 38 [Ιανουάριος -Μάρτιος 2015]

Τεύχος 34 [Ιανουάριος - Μάρτιος 2014]

Τεύχος 33 [Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013]

Τεύχος 32 [Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013]

Τεύχος 31 [Απρίλιος - Ιούνιος 2013]

Τεύχος 30 [Ιανουάριος - Μάρτιος 2013]

Τεύχος 29 [Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012]

Τεύχος 28 [Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012]

Τεύχος 27 [Απρίλιος - Ιούνιος 2012]

Τεύχος 26 [Ιανουάριος - Μάρτιος 2012]

Τεύχος 25 [Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011]

Τεύχος 24 [Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011]

Τεύχος 23 [Απρίλιος - Ιούνιος 2011]

Τεύχος 22 [Ιανουάριος - Μάρτιος 2011]

Τεύχος 21 [Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010]

Τεύχος 20 [Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009]

Τεύχος 19 [Απρίλιος - Ιούνιος 2008]

Τεύχος 18 [Ιανουάριος - Μάρτιος 2008]

Τεύχος 17 [Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007]

Τεύχος 16 [Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2007]

Τεύχος 15 [Απρίλιος - Ιούνιος 2007]