Προς Όλα τα Μέλη της ΕΙΕΠ

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με το Καταστατικό και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30, στο Ξενοδοχείο RoyalOlympic, στην αίθουσα “Olympia”, στο πλαίσιο της 10ης Επιστημονικής Διημερίδας Παχυσαρκίας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του έτους 2016
  • Υποβολή Ισολογισμού-Απολογισμού του έτους 2016
  • Έγκριση πεπραγμένων και διαχείρισης και απαλλαγή από κάθε ευθύνη
  • Αρχαιρεσίες
  •       Εκλογή ψηφολεκτών (Εφορευτικής Επιτροπής)
  •       Εκλογή πάρεδρου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
  •       Εκλογή τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό α) κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο απόντα, με γραπτή εξουσιοδότηση (επικυρωμένη από αστυνομικό τμήμα ή από τον Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο ανήκει ο εξουσιοδοτών) στην οποία θα πρέπει να υπάρχει ειδική εντολή για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και β) η συμμετοχή των Τακτικών και Πάρεδρων Μελών στη Γενική Συνέλευση προϋποθέτει την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία οικονομικών τους υποχρεώσεων γ) τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφη υποψηφιότητα το αργότερο μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να τεθούν και οι υποψηφιότητες για το αξίωμα των ελεγκτών, καθώς και για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε τα τακτικά και τα πάρεδρα μέλη της Εταιρείας, όπως προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση με την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή την Ταυτότητα του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΕΠ,

 Ευθύμιος Καπάνταης

Πρόεδρος ΕΙΕΠ

Αιμιλία Παπακωνσταντίνου

Γεν. Γραμματέας ΕΙΕΠ