Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων οικογενειακών ιατρών με τον ΕΟΠΠΥ.