Το 14ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 27-29 Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και το προκαταρκτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ