Α΄ Ανακοίνωση για το 14ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 27-29 Φεβρουαρίου 2020.

 

Περισσότερες πληροφορίες και το προκαταρκτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ