Πανελλήνιο Συνέδριο Για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020

Δημόσια Υγεία & Πολιτική Οικονομία της Πανδημίας COVID-19

Διαδικτυακή Συζήτηση: "COVID-9: Θα ήταν εξίσου απειλητικός ιός αν είχαμε χαμηλότερα ποσοστά Σακχαρώδους Διαβήτη & Παχυσαρκίας στον πληθυσμό μας;"

Τετάρτη 9.12.2020 | 10:00-11:00

09 12 10 00 11 00 HCP SESSION 37