Σε μια διαρκή προσπάθεια για την έγκυρη ενημέρωση του κοινού σε αυτή την ενότητα θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που αφορούν την παχυσαρκία. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν γενικά επιστημονικά θέματα της παχυσαρκίας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές.

  • Ο δείκτης μάζας σώματος (Body Mass Index – BMI) χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της απλότητάς του για να προσδιορίσει το βαθμό της παχυσαρκίας ενός ατόμου. Προσδιορίζεται διαιρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα). Δηλαδή:ΒΜΙ=βάρος(kg) / ύψος(m)2. Αν το ΒΜΙ είναι κάτω από 18.5 έχετε χαμηλότερο βάρος από το κανονικό. Αν το ΒΜΙ είναι ανάμεσα στο 18.5 με 25 έχετε φυσιολογικό βάρος. Αν το ΒΜΙ είναι ανάμεσα στο 25 με 30 είστε υπέρβαρος. Τέλος αν το ΒΜΙ είναι πάνω από 30 θεωρείστε παχύσαρκος.