Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις επιστημονικές εκδηλώσεις

Είσοδος

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα νέα και τις ανακοινώσεις μας

Είσοδος

Νέα & Ανακοινώσεις

Στοιχεία ενεργών μελών ΕΙΕΠ

Είσοδος

Ενεργά Μέλη

As you maybe have seen before on the icons, of course it's also possible to use them in list-styles. Like all elements in this template extrem easy to use without need of coding or complicated techniques.

 • All list styles are retina ready, so they look great on devices with high resolution
 • Really great variaty, see the rich list here, there are icons for every needed possibility
 • Also it's possible to use different icons in one list, use crosses or checkboxes in one list

Demo

List with Class "list-dot"

 • List item longer description
 • List item
 • List item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
 • List item
 • List item
 • List item

List with Class "list-cross"

 • List item longer description
 • List item
 • List item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
 • List item
 • List item
 • List item

List with Class "list-ok"

 • List item longer description
 • List item
 • List item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
 • List item
 • List item
 • List item

List with Class "list-plus"

 • List item longer description
 • List item
 • List item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
 • List item
 • List item
 • List item

List with Class "list-star"

 • List item longer description
 • List item
 • List item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
 • List item
 • List item
 • List item

List with Class "list-arrow3"

 • List item longer description
 • List item
 • List item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
  • Nested List Item
 • List item
 • List item
 • List item

List with Class "list-arrow5"

 • List item
 • List item
 • List item
  • List item
  • List item
  • List item
 • List item
 • List item
 • List item

List with Class "icon"

 • List item
 • List item
 • List item
  • List item
  • List item
  • List item
 • List item
 • List item
 • List item

List with Class "icon"

 • List item
 • List item
 • List item
  • List item
  • List item
  • List item
 • List item
 • List item
 • List item

How to use

You can use this Shortcodes everywhere in your content, click here to find out more.

{list | Type of the Icon (list-dot, list-dot-dark, list-cross, list-cross-dark, list-ok, list-ok-dark, list-plus, list-plus-dark, list-star- list-star-dark, list-arrow3, list-arrow3-dark, list-arrow5, list-arrow5-dark, icon or type3)} {listing}Type in some text to display in this list{/listing} {listing}Type in some text to display in this list{/listing} {listing}Type in some text to display in this list{/listing} {/list} Example for List Styles {list | list-arrow3} {listing}Listing{/listing} {listing}Listing{/listing} {listing}Listing{/listing} {/list} Example for List Style icon or type3 (custom icons, many available) {list | icon} {listing}{icon | fa-check}Listing{/listing} {listing}{icon | fa-check}}Listing{/listing} {listing}{icon | fa-check}}Listing{/listing} {/list}

Attention: Many many more list-styles are possible, see all available icons here.